نکات کاربردی جهت استفاده ایمن از لیفتراک

null

ایستادن در زیر بار

به کسی اجازه ندهید زیر بار لیفتراک ایستاده یا عبور کند.

null

برنداشتن بار با یک شاخک

هرگز بار را با یک شاخک بر ندارید و تعادل بار را روی دو شاخک مدنظر قرار دهید.

null

حرکت لیفتراک با شاخک پایین

در هنگام رانندگی با لیفتراک باید شاخک های آن را در پائین ترین حد ممکن قرار دهید.

null

اپراتورهای مجاز

تنها افراد مجاز و دارندگان گواهینامه ویژه لیفتراک اجازه استفاده از دستگاه را دارند.

null

لیفتراک های گازی

لیفتراک های گاز سوز در مکانهای سر بسته مورد استفاده قرار نگیرند.

null

لیفتراک های دیزلی

لیفتراک های دیزلی را در مکانهای سربسته خاموش کنید.

null

پارک لیفتراک

لیفتراک های خود را در محل مناسب پیش بینی شده پارک کنید.

null

بار بیش از حد ظرفیت

هرگز بار بیش از ظرفیت لیفتراک را بارگیری نکنید.

null

بار های غیر معمول

راننده لیفتراک باید توجه ویژه جهت حمل بارهای غیر معمول داشته باشد.

null

نهایت دقت در محدوده قفسه ها

جهت کاهش ریسک هنگام کارکردن در محدوده ی قفسه ها نهایت دقت را داشته باشید.

null

جابه جایی افراد

جهت جابه جایی افراد از سبدهای مخصوص و لوازمی که به منظور این فعالیت تعبیه شده است استفاده کنید.

null

انتقال کارگران

سوار نمودن و انتقال کارگران و افراد متفرقه توسط لیفتراک ممنوع می باشد.

null

دید کافی اپراتور

چیدمان محصولات باید به گونه ای باشد که راننده از دید کافی برخوردار باشد

null

رعایت فاصله ایمنی با سکو بارگیری

همواره فاصله ایمنی خود را با سکوی بارگیری حفظ نمائید.

null

بالا رفتن از سطح شیب دار

توجه داشته باشید که برای بالا رفتن از سطح شیب دار با لیفتراک حامل بار باید به طرف جلو حرکت نمائید.

null

بستن کمربند ایمنی

در هنگام رانندگی با لیفتراک استفاده از کمربند ایمنی الزامی است.

null

خاموش کردن دستگاه

دستگاه را پس از استفاده خاموش نمائید و سوئیچ را برداشته و همیشه از ترمز دستی استفاده نمائید.

null

بازدید قبل از شروع کار

بازدید کلیه قسمت های لیفتراک و ملحقات باتری آن قبل از شروع هر شیفت کاری توسط راننده الزامی می باشد.